ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بومالک

لغت‌نامه دهخدا

بومالک . [ ل ِ ] (اِ مرکب ) رجوع به ابومالک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ