ترجمه مقاله

بوشیده

لغت‌نامه دهخدا

بوشیده . [ ب َ / بُودَ / دِ ] (ن مف ) کر و فریافته . (آنندراج ) (غیاث ).
ترجمه مقاله