ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بورینی

لغت‌نامه دهخدا

بورینی . (اِخ ) (963 - 1024 هَ . ق .) ابوالضیاء حسن بن محمدبن محمدبن حسن بن عمربن عبدالرحمن صفوری . ملقب به بدرالدین بورینی در نزدیکیهای صفوریه بدنیا آمد و یگانه در زمان خود بود. او را تألیفات فراوانی است ، از جمله : نوشته هایی بر تفسیر بیضاوی و حاشیه بر مطول و شرح دیوان ابن الفارض و مشهورترین تألیفات وی تاریخ معروف به تراجم الاعیان فی ابناءالزمان است . وی در دمشق درگذشت و همان جا نیز مدفون شد. (معجم المطبوعات ). رجوع به الاعلام زرکلی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ