ترجمه مقاله

بورمند

لغت‌نامه دهخدا

بورمند. [ م َ ] (اِ)گیاهی بغایت خوشبو. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).
ترجمه مقاله