ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوائن

لغت‌نامه دهخدا

بوائن . [ ب َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ بائنة. رجوع به بائنة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ