ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهیدن

لغت‌نامه دهخدا

بهیدن . [ ب َ دَ ] (مص ) فشار دادن و افشردن . || با دو دست چسبیدن . || با پا فشردن و لگدزدن و پایمال کردن . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ