ترجمه مقاله

بهران

لغت‌نامه دهخدا

بهران . [ ب ُ ] (اِ) باد سموم . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).
ترجمه مقاله