ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهدان

لغت‌نامه دهخدا

بهدان . [ ب ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان نهارجانات است که در بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند واقع است . دارای 502 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ