ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهدانه

لغت‌نامه دهخدا

بهدانه . [ ب ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) تخم بهی . (ناظم الاطباء). دانه ٔ میوه ٔ به (آبی ) که در طب قدیم مستعمل بود. تخم بهی . (فرهنگ فارسی معین ). دانه میوه ٔ به که به دانه مینامند و در داروسازی و عطرسازی بکار میبرند و جزو صادرات کشور بشمار میرود. (از جنگل شناسی ساعی ج 1 ص 242). دانه ٔ آبی . هسته ٔ بهی . حب السفرجل . || دانه ٔ بهتر. خال زیباتر :
بر آتش رخ زیبای او بجای سپند
بغیر خال سیاهش که دید بهدانه .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ