ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بنفشج

لغت‌نامه دهخدا

بنفشج . [ ب َ ن َ ش َ ] (اِ) رجوع به بنفسج و بنفشه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ