ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بنفسجی

لغت‌نامه دهخدا

بنفسجی . [ ب َ ن َ س َ ] (اِ) نوعی از جوهر موسوم به بنفش و آن سیاهی است که به سرخی زند. پرطاوسی با کمی کبودی . سرمه ای است که در آب ریزه ٔ چشم و تاریکی آن سود دارد. (یادداشت بخط مؤلف ). || بگفته ٔ بعضی از گوهرشناسان ، لونی است در یاقوت میانه ٔ ارجوانی و لحمی . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ