ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بنات الجدیل

لغت‌نامه دهخدا

بنات الجدیل . [ ب َ تُل ْ ج َ ] (ع اِ مرکب ) ناقه هائی نجیب منسوب به فحلی که نعمان بن منذر را بوده است . (از المرصع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ