ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلیون

لغت‌نامه دهخدا

بلیون . [ ب ِ یُن ْ ] (فرانسوی ، اِ) تلفظ عامیانه ٔ بیلیون . هزارهزارهزار. رجوع به بیلیون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ