ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلیان

لغت‌نامه دهخدا

بلیان . [ ب َل ْ ] (اِخ ) نام خضر پیغمبر علیه السلام است که برادرزاده ٔ الیاس پیغمبر باشد. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ