ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلیان

لغت‌نامه دهخدا

بلیان . [ ب ِل ْ لی ] (ع اِ) گویند هو بذی بلیان . رجوع به بلی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ