ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلگن

لغت‌نامه دهخدا

بلگن . [ ب َ گ َ ] (اِ) سر دیوار. (آنندراج )(شرفنامه ٔ منیری ). بلکن . رجوع به بلکن شود. || منجنیق . (آنندراج ). بلکن . رجوع به بلکن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ