ترجمه مقاله

بلوک

لغت‌نامه دهخدا

بلوک . [ بْلُک ْ / ب ِ لُک ْ ] (فرانسوی ، اِ) مُلک کشورهایی که متحد شوند و دارای مرام و روش سیاسی خاصی باشند، بلوک شرق ، بلوک غرب . (فرهنگ فارسی معین ). || جمعیت ها و دسته های هم عقیده و دارای روش واحد. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقاله