ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلوش

لغت‌نامه دهخدا

بلوش . [ ب ُ] (اِ) نامی است که در تنکابن و کجور و گیلان به تمشک دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به تمشک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ