ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلوشه

لغت‌نامه دهخدا

بلوشه . [ بْل ُ / ب ِ ل ُ ش ِ ] (اِخ ) گابریل ژوزف ادگار (1870 - 1937 م .)، مستشرق فرانسوی . وی زبانهای عربی و فارسی را در مدرسه ٔ السنه ٔ شرقی پاریس فراگرفت ، و از کتابداران نسخه های خطی کتابخانه ٔ ملی پاریس شد. فهرستهای بسیار از نسخه های خطی منتشر کرد. او راست : مدخلی بر تاریخ مغول ، مجالس نقاشی نسخه های خطی فارسی کتابخانه ٔ ملی پاریس (4جلد)، فهرست نسخه های زند و پهلوی و فارسی مربوط به آیین زردشت و طبع قسمتی از جامع التواریخ رشیدی (اوکتای قاآن تا تیمورقاآن ). (از دایرة المعارف فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ