ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلوز

لغت‌نامه دهخدا

بلوز. [ ب ُ ] (فرانسوی ، اِ) جامه ٔ نیم تنه ٔ کرکی یا پشمی یا کاموایی و نخی زنانه یا مردانه . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ