ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلور

لغت‌نامه دهخدا

بلور. [ ب ِل ْ ل َ ] (ع ص ) مرد فربه دلیر. (منتهی الارب ) (از ذیل اقرب الموارد). مرد شجاع . (دهار). || بزرگ از سلاطین هند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ