ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلور

لغت‌نامه دهخدا

بلور. [ ] (اِخ ) ناحیتی است عظیم [ از حدود ماوراءالنهر ] و این ناحیت راملکی است و آنرا بلورین شاه خوانند و اندر این ناحیت نمک نبود مگر آنکه از کشمیر آرند. (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ