ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلخان

لغت‌نامه دهخدا

بلخان . [ ب َ ] (اِخ ) شهری است نزدیک ابیورد. (منتهی الارب ) (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ