ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلاوصول

لغت‌نامه دهخدا

بلاوصول . [ ب ِ وُ ] (ع ص مرکب ) (از: ب + لا(نفی ) + وصول ) بدون وصول . آنچه که وصول نشود. چیزی که دریافت نگردد. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ