ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بقم

لغت‌نامه دهخدا

بقم . [ ب َ ق َ ] (ع مص ) بیمار گردیدن شتر از خوردن عنظوان که نوعی از شور گیاه است . (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از متن اللغة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ