ترجمه مقاله

بطیش

لغت‌نامه دهخدا

بطیش . [ ب َ ] (ع ص ) سخت گیر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). بَطّاش ْ: به ترانه ٔ... نواپرداز گشته بطَیش ْ و بَطْش ، بَطیش ، نَطْش سریع آغاز کردند... (دره ٔ نادره چ 1341 هَ . ش . انجمن آثار ملی ص 430). || توانا. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله