ترجمه مقاله

بطش

لغت‌نامه دهخدا

بطش . [ ب َ ] (ع اِ) گرفتگی سخت . (از ناظم الاطباء). || باس و حمله . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله