ترجمه مقاله

بطریق

لغت‌نامه دهخدا

بطریق . [ ب ِ ] (اِخ ) ابویحیی . رجوع به ابویحیی بطریق و تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی شود.
ترجمه مقاله