ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشیمه

لغت‌نامه دهخدا

بشیمه . [ ب َ م َ / م ِ ] (اِ) بشمه . بشم . چرم نادباغت داده . (آنندراج ). پوست دباغی نشده . (ناظم الاطباء). ظاهراً لهجه ای است از بشمه . رجوع به بشمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ