ترجمه مقاله

بشگ

لغت‌نامه دهخدا

بشگ . [ ب َ ] (اِ) بشک . رجوع به بشک و سروری شود.
ترجمه مقاله