ترجمه مقاله

بشگر

لغت‌نامه دهخدا

بشگر. [ ب ِ گ َ ] (اِ) بشگرد. رجوع به بشگرد شود.
ترجمه مقاله