ترجمه مقاله

بشگان

لغت‌نامه دهخدا

بشگان . [ ب َ ] (اِخ ) ده از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان . سکنه ٔ آن دویست تن . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات ، لبنیات . شغل اهالی آن زراعت و گله داری . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله