ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشستن

لغت‌نامه دهخدا

بشستن . [ ب ِ ش ُ ت َ ] (مص ) شستن . (از هفت قلزم ). شستن و پاکیزه کردن . (ناظم الاطباء). رجوع به شستن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ