ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشدت

لغت‌نامه دهخدا

بشدت . [ ب ِ شِدْ دَ ] (ق مرکب ) بنهایت و زیاده از حد. || بقوت وبسختی . || بزور و جبراً. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ