ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشاری

لغت‌نامه دهخدا

بشاری . [ ب َش ْ شا ] (اِخ ) احمدبن علی بن احمد... بشاری رفاء بغدادی . از مخلص روایت میکند. (از اللباب ج 1 ص 125).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ