ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسنده کاری

لغت‌نامه دهخدا

بسنده کاری . [ ب َ س َ دَ / دِ ] (حامص مرکب )رضایت و خشنودی . (ناظم الاطباء). || قناعت : وان علم است و شجاعت و پاکیزگی و رادی و راستی و امانت و بسنده کاری ... (ابویعقوب سجستانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ