ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسمه کار

لغت‌نامه دهخدا

بسمه کار.[ ب َ م َ / م ِ ] (ص مرکب ) کسی که شغل وی کار با بسمه (باسمه ) باشد. بسمه گر. رجوع به بسمه و باسمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ