ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسمه کاری

لغت‌نامه دهخدا

بسمه کاری . [ ب َ م َ / م ِ ] (حامص مرکب ) عمل و شغل بسمه کار. رجوع به بسمه کار و بسمه و باسمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ