ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسمه چی هروی

لغت‌نامه دهخدا

بسمه چی هروی . [ ب َ م َ / م ِ هَِ رَ ] (اِخ ) فرزند هرات است . سابقاً بسمه کاری میکرده و حالابر مالی اشتغال دارد شعر بسیار گفته اما به از این مطلع که بجهت خانه اش که آب ویران ساخته نگفته است :
مدام خانه ٔ چشمم ز آب دیده خرابست
خراب چون نشود خانه ای که بر سر آبست .

(مجالس النفایس ص 166).


و رجوع به الذریعه ج 9 ص 136 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ