ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسغدن

لغت‌نامه دهخدا

بسغدن .[ ب ِ س ُ / س َ دَ ] (مص ) آسغدن . ساختن . بسیجیدن . ساختن سازگاری را. تهیه و رجوع به آسغدن و بسغده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ