ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزیست

لغت‌نامه دهخدا

بزیست . [ ب ِ ] (اِ) نامی است پارسی . (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). نامی بود در قدیم مانند نامهائی که اکنون بشگون گذارند تا فرزند دیر بزید، مانند: ماشأاﷲ، ماندنی و غیره . ماندگار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ