ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگوک

لغت‌نامه دهخدا

برگوک . [ ب َ] (اِ) عمارت و قصر. (آنندراج ). بنا و عمارت . (ناظم الاطباء). در مآخذ دیگر که در دسترس بود دیده نشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ