ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگمار

لغت‌نامه دهخدا

برگمار. [ ب َ گ ُ ] (ن مف مرکب ) مخفف برگمارده یا برگماریده . وکیل . (ناظم الاطباء). کارران . رجوع به برگماردن و برگماشتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ