ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برکدی

لغت‌نامه دهخدا

برکدی . [ ب َ ک َ ] (ص نسبی ) منسوب است به برکد. (الانساب سمعانی ). رجوع به برکد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ