ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برچفسان

لغت‌نامه دهخدا

برچفسان . [ ب َ چ َ ] (نف مرکب ) چسبنده . لزج . علک .
- برچفسان شدن ؛ رفاء. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ