ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برمینیذس

لغت‌نامه دهخدا

برمینیذس . [ ب َ ذِ ] (اِخ ) برمانیذس که از اطبای یونان بود. (از عیون الانباء). رجوع به برمانیدس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ