ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برمانیدس

لغت‌نامه دهخدا

برمانیدس . [ ب َ دِ ] (اِخ ) یکی از اطبای ثمانیه ٔ یونان . (ابن الندیم از یحیی النحوی ). اول طبیبی است که تجربه را خطا دانسته عمل بقیاس کرده . (از حبیب السیر چ طهران ج 1 ص 59). فیلسوف یونانی که در حدود سال 540ق .م . در «اله آ» متولد شدو در حدود سال 450 ق .م . درگذشت . وی در منظومه ٔ خود بنام «درباب طبیعت » عالم را ابدی ، واحد، مداوم و غیرمتحرک معرفی کرده است . (از فرهنگ فارسی معین ). برمانیذس . برمینیذس . و رجوع به عیون الانباء ج 1 ص 23 و فلسفه ٔ بزرگ ترجمه ٔ احمد آرام ص 17 و 22 و 23 و 25 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ