ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برس

لغت‌نامه دهخدا

برس . [ رُ ] (فرانسوی ، اِ) ماهوت پاک کن . جامه خاره . (یادداشت مؤلف ). غرواشه . (یادداشت مؤلف ). پشنجه . || مسواک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ