ترجمه مقاله

برتاس

لغت‌نامه دهخدا

برتاس . [ ب َ ] (اِخ ) برطاس . نام ولایتی است از ترکستان و در آنجا پوستین خوب میباشد و آن از پوست روباه آنجاست در نهایت پاکیزگی و لطافت و آن پوستین را نیز برتاس میگویند.(آنندراج ) (برهان ). رجوع به برطاس شود :
ای شیر فلک روبه برتاسی تو
جمشید ملک غلام نحاسی تو.

سوزنی .


ترجمه مقاله