ترجمه مقاله

برتاس

لغت‌نامه دهخدا

برتاس . [ ب َ ] (اِخ ) نام شهری است در حدود روس . (برهان ) (ناظم الاطباء). رجوع به برطاس شود.
ترجمه مقاله